Ważna informacja dla hodowców ŁZHZFiDI (Uchwała)

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawa 4/2020 z dnia 16-02-2020, uchwalona przez Walne Zebranie Członków Łódzkiego Związku Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza. Ustawa zobowiązuje wszystkich Członków zarejestrowanych w ŁZHZFiDI do prowadzenia ewidencji królików w Rejestrze Młodych Królików. Postanowienie dotyczy wszystkich ras królikow, zarówno opisanych we wzrocu królików rasowych, jak i nigdzie nie opisanych. Dla zwierząt objętych wzorcem obowiązuje wykonanie tatuarzu na uszach, dla innych dopuszcza się znakowanie za pomocą nałożenia obrączki na skoku królika. Więcej szczegułów można uzyskać pod numerem telefonu 605 789 295 Paweł Woźny.

Tekst uchwały poniżej:

 uchwala 4 2020