Opłaty

Numer konta bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 57 2030 0045 1110 0000 0149 5110

Dane odbiorcy:

Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza
95-030 Rzgów, ul. Grodziska 94


Składka Członkowska za 2021 rok:

 • Członkowie pełnoletni - 120,00 zł
 • Członkowie młodociani - 30,00 zł

  Składkę należy opłacić do dnia 31-03-2021.
  Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłat!

Opłaty za rejestrację królika i wydanie rodowodu:

 • Opłata za książkę Rejestr Młodych Królików - 30,00
 • Uaktualnienie książki na kolejny rok - 25,00 zł
 • Opłata za wydany rodowód - 1,00 zł

  Wpłaty prosimy dokonywać przelewem bankowym na wskazane powyżej konto z uwzględnieniem kosztów wysyłki listem poleconym priorytetowym w cenie 10,00 zł (niezależnie od ilości zamawianych egzemplarzy Rejestru lub sztuk rodowodów).