Struktura Związku

Struktura ŁZHZFiDI

 • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - najwyższa władza Stowarzyszenia nadająca kierunek działania
 • ZARZĄD - organ wykonujący postanowienia Walnego Zebrania Członków
 • KOMISJA REWIZYJNA - organ kontrolujący całokształt działania Stowarzyszenia
 • SĄD KOLEŻEŃSKI - organ rozstrzygający sprawy sporne w Stowarzyszeniu

Zarząd Związku

 • PREZES - Paweł Woźny
 • ZASTĘPCA PREZESA - Piotr Pietraszczyk
 • SKARBNIK - Marcin Klimczak
 • SEKRETARZ - Krzysztof Drzewiecki
 • CZŁONEK ZARZADU - Andrzej Błaszczyk
 • CZŁONEK ZARZĄDU - Agnieszka Polakowska

Komisja Rewizyjna

 • PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - Grzegorz Rembowski
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Bogdan Rogala
 • SEKRETARZ - Dawid Radzbanek
 • CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ - Karol Worotnicki

Sąd Koleżeński

 • PRZEWODNICZĄCY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO - Mariusz Wójcik
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Rafał Cieplucha
 • CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO - Andrzej Zduńczyk

Statut ŁZHZFiDI

Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze sądowym

NUMER KRS 0000268677

Pobierz Statut ŁZHZFiDI